Sistem informatizat de încercare a casetelor de direcție ale autovehiculelor
în scopul creșterii siguranței participanților la trafic
- SITECHContract nr. 91 BG / 2016   Cod depunere: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0111

Proiect finanțat de UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării)
prin Programul 2 din PN III:
Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare
Tip proiect: Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant”

| INDEX |    | OBIECTIVE |    | PARTENERI SI ECHIPA |    | ACTIVITATI |    | DOCUMENTE  DE  RAPORTARE |    | REZULTATE |    | CONTACT |
 

Activități

Etapele si activitatile proiectului:

Etapa I Analiza tehnologiei de probare existente
Activitate I.1 Analiza tehnologiei de probare existente la AE pentru gasirea de variante noi si pentru dezvoltarea standului existent


Etapa II Analiza nevoilor de modernizare a standului si cercetarea, elaborarea tehnologiei de probare si validare experimentala
Activitate II.1 Analiza nevoilor de modernizare a standului si a interconectarii acestora cu expertiza echipei de cercetare
Activitate II.2 Cercetarea si elaborarea unei tehnologii de probare optimizata automatizata si eficientizata energetic
Activitate II.3 Validarea experimentala a tehnologiei si a standului de proba

Etapa III Pregatirea practica a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor si transfer rezultate
Activitate III.1 Pregatirea practica a studentilor masteranzilor si doctoranzilor in domenile incercarii casetelor de directie si a pompelor de pe aceste casete
Activitate III.2 Transferul rezultatelor cercetarii privind tehnologia de probare a casetelor de directie si a pompelor hidraulice de la echipa de cercetare la agentul economic