Tehnologii si echipamente inovative pentru implementarea in agricultura irigata
a conceptului modern de fertirigatie - FERTIRIG

Nr. contract: 158/2014    Cod depunere: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0114
EN

Proiect finantat de UEFISCDI (Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii)
in cadrul Competitiei PCCA 2013

| INDEX |    | OBIECTIVE |    | PARTENERI SI ECHIPA |    | ACTIVITATI |    | BENEFICIARI |    | DOCUMENTE  DE  RAPORTARE |    | CONTACT |
 

 

DOCUMENTE  DE  RAPORTARE

ETAPA 1

> RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) -- ETAPA DE EXECUTIE NR. 1
---------------------------------------------------------------------------------------------

ETAPA 2


ARTICOLE PUBLICATE/ PREZENTARI
pe tematica proiectului
:

> "Volumetric pump for infusion of liquid fertilizers into the irrigation water", Sava Anghel, Gheorghe Sovaiala, Gabriela Matache;
In: Proc. of 4th International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2015, Posada Vidraru – Romania, 4-6 June 2015; pp. 351-356, ISSN 2457 – 3302, ISSN-L 2457 – 3302


> "An innovative solution intended for fertigation equipment", Catalin Dumitrescu, Gheorghe Sovaiala, Gabriela Matache;
In: Proc. of 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, 18-24 June 2015, Albena - Bulgaria; pp. 19-26, vol.”Water Resources.  Forest, Marine and Ocean Ecosystems”, Volume II “Soils. Forest Ecosystems. Marine and Ocean Ecosystems”; DOI: 10.5593/SGEM2015/B32/S13.003, ISBN 978-619-7105-38-4, ISSN 1314-2704

> "Research on the development of innovative fertigation equipment", Gheorghe Sovaiala, Sava Anghel, Ioan Tenu, Nicolae Tanasescu;
In: Proc. of 23rd International Scientific and Technical Conference CYLINDER 2015- TESTING, DESIGNING, MANUFACTURING AND OPERATION OF HYDRAULIC SYSTEMS, 23rd – 25th September 2015, Kliczków Castle – Poland; pp.163-172, ISBN 978-83-60708-88-0

>  Lectie invitata:Prezentarea unui proiect de actualitate al INOE 2000-IHP – Instalatie pentru fertirigatie”, Ioan Balan;
Workshop EUROHIDRAULICA, Baza SLUP, Comuna Pojejena, Jud. Caraș-Severin, 8-11 octombrie 2015

> Research concerning the development of fertigation innovative equipment/ Cercetări privind dezvoltarea unor echipamente inovative de fertirigație”,  Șovăială Gh., Anghel S., Matache G., Țenu I., Tănăsescu N.;
In: Proc. of ISB-INMA TEH' 2015 International Symposium Agricultural and Mechanical Engineering, Bucharest, Romania, October 30 - November 01, 2015; pp. 681-686, ISSN 2344 - 4118

> “CFD Study on the Distribution of Fertilizer in the Fertigation Plant, Petru Marian Cârlescu, Oana-Raluca Corduneanu, Ioan Țenu, Gheorghe Șovăială, Gabriela Matache, Sava Anghel, Nicolae Tănăsescu
In:  Rev. Hidraulica nr. 4/2015; pp. 23-31, ISSN 1453-7303

> Comportarea unor soiuri românești de nuc la atacul Sciaphobus Squalidus Gyll.”/ Behavior of some Romanian walnut varieties to Sciaphobus Squalidus Gyll. attack”, Florin-Cristian Marin, Sergiu Ancu, Mihaela Sumedrea, Mirela Calinescu;
In: Analele Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni, vol. XXXI, 2015, ISSN 2286-0304, ISSN-L 2286-0304 (prezentare orala si in curs de publicare)

>  Studii privind evoluţia unor însuşiri ale calităţii merelor pe perioada păstrării în depozite frigorifice”/ Studies on the evolution of apple fruits quality during the preservation period in cold storage facilities”,  Nicolae Tanasescu, Emil Chitu, Dorin Sumedrea, Cristian Marin, Lucretia Popa, Gheorghe Sovaiala;
In: Analele Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni, vol. XXXI, 2015, ISSN 2286-0304, ISSN-L 2286-0304 (prezentare orala si in curs de publicare)

> Research on the fertilization of tomatoes under protected crop”, Oana Corduneanu, Ioan Țenu, Vasile Stoleru, Gabriel Teliban, Gheorghe Șovăială;
In: Lucrări Ştiinţifice USAMV Iasi, Seria  Horticultură, Anul LVIII (58) - nr.1, 2015, ISSN 1454-7376 (lucrare acceptata, volum in curs de editare)

>Researches regarding the fertigation through drip irrigation of solarium bell pepper crop, Oana Corduneanu, Ioan Țenu, Vasile Stoleru, Radu Roșca, Gheorghe Șovăială, Gabriela Matache;
In: Lucrări Ştiinţifice USAMV Iasi, Seria  Horticultură, Anul LVIII (58) - nr.12015, ISSN 1454-7376 (lucrare acceptata, volum in curs de editare)


> RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) -- ETAPA DE EXECUTIE NR. 2
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ETAPA 3


ARTICOLE PUBLICATE/ PREZENTARI
pe tematica proiectului
:

> "Fertilizer Injection Device", Gheorghe Sovaiala, Sava Anghel, Gabriela Matache, Alina Popescu, Petru Carlescu, Nicolae Tanasescu;
In: Rev.Hidraulica nr. 1/2016; pp. 51-60, ISSN 1453-7303

> "The efficient use of water and fertilizer resources in a fertigation plant", Petru-Marian Cârlescu, Gabriela Matache, Gheorghe Sovaiala, Mirela Tudor, Alexandru Marinescu;
In: Proc. of 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, 28 June-7 July 2016, Albena, Bulgaria; pp.  727-734, Book 3 –Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Volume: 1, I ISBN 978-619-7105-36-0 / ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2015B31, Section: Hydrology and Water Resources

> "Hydraulic cylinder with embedded distribution used in fertilizer injectors", Sava Anghel, Gabriela Matache, Gheorghe Sovaiala, Alina Popescu, Alexandru Marinescu;
In: Proc. of 22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics HERVEX 2016, November 9-11, 2016, Baile Govora, Romania; pp. 46-49, ISSN 1454-8003

> "Research on the influence of drip fertigation on a sweet pepper and tomato production in a tunnel", Oana Corduneanu, Ioan Țenu, Petru Cârlescu, Andreea Diaconu, Vlad Nicolae Arsenoaia, Gheorghe Șovăială;
In: Proc. of 22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics HERVEX 2016, November 9-11, 2016, Baile Govora, Romania; pp. 351-357, ISSN 1454-8003

> Injector of primary solutions with hydraulic control”, Gheorghe Sovaiala, Sava Anghel, Gabriela Matache, Ana-Maria Popescu, Petru Marian Carlescu;
In: Lucrări Ştiinţifice – vol. 59(2)/2016, seria Agronomie; pp. 131-134, ISSN 1454-7414

>Researches concerning the influence of pressure on the drip rate for different drip watering tape models”, Oana Corduneanu, Ioan Țenu, Petru Cârlescu, Gheorghe Șovăială;
In: Lucrări Ştiinţifice – vol. 59(2)/2016, seria Agronomie; pp. 385-388, ISSN 1454-7414


> RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) -- ETAPA DE EXECUTIE NR. 3
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ETAPA 4


ARTICOLE PUBLICATE/ PREZENTARI
pe tematica proiectului
:

> "Testing of the Fertigation Equipment in Operation Conditions", Gheorghe Sovaiala, Sava Anghel, Gabriela Matache, Alina Iolanda Popescu;
In: Rev.Hidraulica nr. 3/2017; pp. 31-36, ISSN 1453-7303

> "Inovative Technologies for fertilization and irigation in protected spaces, in order to diminish soil pollution", (Poster), Ioan Țenu, Oana Corduneanu, Radu Roșca, Vasile Stoleru, Petru Cârlescu, Gheorghe Șovăială
La: 9th International Conference on Environmental Engineering and Managenment, Bologna, Italia, 6-9 septembrie, 2017

> "Capitolul 11. Tehnologii specifice prunului și mărului: scheme de plantare, sisteme de întreținere, protecția fito-sanitară, fertilizare și managementul livezilor" (Capitol carte), pp. 227-229, 247-251.
In: "Prunul si marul in sistemul sol-planta-atmosfera, in soluri cu textura medie si usoara" (Carte), Autori: Cristian Paltineanu, Sorina Dumitru, Emil Chitu, Nicolae Tanasescu, Madalina Butac, Madalina Militaru, Petru Ignat, Viorica Mocanu, Anul publicarii: 2017 (12.10.), Editura: Terra Nostra, ISBN: 978-606-623-073-


> RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) -- ETAPA DE EXECUTIE NR. 4
--------------------------------------------------------------------------------------------- 


> RAPORT FINAL DE ACTIVITATE (RFA)